torsdag 14 mars 2013

Bloggens funktion 2012 och framöver

.
För bloggens del var 2012 ett minst sagt mediokert år eftersom jag bara skrev ynkliga 4 blogginlägg under året (jag ber om ursäkt för de blogginlägg som tydligen var schemalagda sedan lång tid tillbaka och som råkade publiceras automatiskt).

I nuläget har jag svårt att se att bloggen kommer att bli mer aktiv igen. Jag får utlopp för mitt skrivande på andra bloggar och i andra fora (utanför Internet). Och det är svårt att få tiden att räcka till. Det är också svårt att se under vilka omständigheter bloggen skulle kunna bli mer aktiv igen (åtminstone inom en överskådlig framtid).

Jag är tacksam för de som fortfarande prenumererar på bloggen och tänkte att jag skulle erbjuda er en väldigt försenad julklapp (?) som kanske uppskattas av åtminstone några av er.

Som jag har nämnt tidigare är jag numera mer aktiv på min akademiska blogg. Där skriver jag minst ett och max två blogginlägg varje vecka. Texterna är kortare än de som publicerats här, men vanligtvis ändå längre än det som skrivs på en genomsnittlig blogg. Problemet är att endast en del av dessa texter (dock nästa uppåt hälften) handlar om energi- och hållbarhetsrelaterade ämnen. Resten handlar om böcker jag har läst, om kurser och undervisning jag har, om saker jag irriterar mig över i universitetsvärlden, om föredrag eller andra aktiviteter jag varit med på etc. Men, jag tänkte nu att jag då och då (en gång i kvartalet? två gånger per år?) kunde sammanfatta och länka till de blogginlägg (vanligtvis några stycken varje månad) som överlappar med inriktningen på denna blogg och som jag alltså tror kan vara av intresse för (en del av) er som läser detta!

Jag börjar med att något sent & överambitiöst sammanfatta och länka till de hållbarhetsrelaterade aktiviteter som jag har varit insyltad i under förra året (2012).

Om du väljer att följa någon eller några av länkarna nedan (eller de som kommer att dyka upp framöver) vill jag be dig om en enda sak. Ta gärna för vana att då och då kommentera något blogginlägg! Jag har stenkoll på trafiken på den andra bloggen men noterar att människor som läser den bara undantagsvis lämnar kommentarer där. Det vore trevligt att få lite fler kommentarer och kanske någon gång till och med få igång en diskussion! Eftersom jag prenumererar på kommentarerna ser jag även kommentar på texter som skrevs för flera månader sedan....

Här är förra året i ett (hållbarhetsrelaterat) nötskal!

Konferenser och workshops:
- CESC workshop (jan). Avrapportering från KTH Center for Sustainable Communications årliga workshop.
- EIT ICT Labs (mars). (Mycket kritisk) avrapportering från ett halvdagsmöte om European Institute of Technologys IT-satsning.
- Green ICT for growth and sustainability? (juni). Avrapportering från en (mycket bra) workshop jag deltog på i Wien, Österrike.
- Degrowth (sept). Avrapportering från den tredje internationella konferensen för "degrowth, ecological sustainability and ecological justice" (Venedig, Italien).
- Hur går vi då? (nov). Avrapportering från Naturskyddsföreningens höstkonferens.

Konferensbidrag:
- Beyond web 2.0: Post-collapse computing (mars). Ett utkast/sammanfattning ("abstract") av en artikel som jag skickade till konferensen Internet Research 13.0
- Articulating alternatives (mars). Om mina två bidrag (utkast/sammanfattningar) till workshopen "Articulating alternatives: Agents, spaces and communication in/of a time of crisis".

Ansökningar om forskningsmedel
- Cities of sharing (feb). Om ansökan "Att dela på resurser - framväxten av urbana postkonsumeristiska kulturer". Karin Bradley och jag skrev och lämnade in den till Riksbankens Jubileumsfond.
- Networking through crisis (feb). Om ansökan "Nätverka för att möte kriser: Att bygga resiliens genom digital nätverk". Jag och Jörgen Skågeby skrev och lämnade in den till Riksbankens Jubileumsfond.
- VR application (mars). Om en utökad version av ansökan ovan ("Cities of sharing") som lämnades in till Vetenskapsrådet (VR).
- Yet another research grant application (mars). Om en mindre ansökan som jag lämnade in till en mindre stiftelse. Ansökan var en variant/vidareutveckling av ansökan ovan ("Networking through crisis"). Hela ansökan, "Bortom ekologisk moderninsering: Krissäkrade livsstilar för ett hållbart samhälle", finns publicerad i form av ett blogginlägg på denna blogg (juli).
- No research grant from RJ (april). Om att Riksbankens Jubileumsfond nobbade båda mina ansökningar ovan.
- Writing research grant applications = wasted time? (sept). Tillsammans med texten nedan är det en översättning till engelska av (delar av) de texter jag skrivit här på bloggen tidigare i år.
- My price tag (sept). Tillsammans med texten ovan är det en översättning till engelska av (delar av) de texter jag skrivit här på bloggen tidigare i år
- Establishing a Sino-Nordic research network on ICT and Sustainability (nov). Om en ansökan om medel för att bygga upp ett nordiskt nätverk och orda en serie med mini-konfereser/workshops mellan 2012-2015. 

Livet efter oljan-relaterade böcker och artiklar jag läst:
- Books I've read recently (mars). Om den amerikanska depressionen och om hur dåliga tider och fattigdom påverkar samhällen.
- Articles I've read recently (maj). En sammanfattning av företrädesvis vetenskapliga artiklar jag läste i april (en del är relaterade till hållbarhet etc.).
- Articles I've read recently (juni). En sammanfattning av företrädesvis vetenskapliga artiklar jag läste i maj (en del är relaterade till hållbarhet etc.).
- Books I've read recently (juni). Om tre redigerade böcker jag läst som är mycket relevanta för denna blogg (bland annat Heinberg & Lerchs "Post-Carbon Reader".
- Books I've read on my vacation (juli). I högsta grad relevanta för denna blogg (bland annat Jonstad och Forsbergs böcker).
- Books I've read on my vacation (aug). I högsta grad relevanta för denna blogg (bland annat Tomlinsons "Greening through IT" och Hiltys "Information technology and sustainability".
- Books I've read recently (sept). Om bland annat Greers bok "The echotechnic future".
- Books I've read recently (nov). Om bland annat Carlssons "Nowtopia" och Boltanski & Chiapellos "The new spirit of capitalism".

Exjobb:
- My spring'12 crops of bachelor's theses (mars). Om vårens kandidatexjobb som jag handledde (några med hållbarhetsvinkel).
- "My" bachelor's thesis this spring (maj). En uppföljning utifrån att exjobben hade blivit färdiga.

Forskningsgruppen om IT och hållbarhet på min avdelning (mediteknik och interaktionsdesign):
- ICT in a sustainable future (feb). Om att det verkar finnas tillräckligt många personer för att starta upp ett "team" (forskningsgrupp, nätverk) på min avdelning kring ämnet IT + hållbarhet.
- Research Assessment Exercise (RAE) (juni). Om den utvärdering av forskningen på min institution som skedde i våras. Är på sätt och vis en uppföljning av texten ovan (jag pratade lite om vårt hållbarhetsteam).
- Socio-technical practices & social sustainability (aug). Om kopplingarna mellan hållbarhet, social hållbarhet och socio-tekniska praktiker (intressantare än det låter).
- Sustainability team kick-off (dec). Om vårt teams kick-off och lite om resultaten som kom ur detta. 

Kursen "Sustainability and Media Technology":
- Our new course on Sustainability and Media (mars). Om den nya kurs vi planerade under våren (och som gavs efter sommaren).
- New term, new courses (aug). Om du kurser jag undervisade efter sommaren.
- Sustainability and Media Technology 2012 line-up (okt). En sammanfattning av föreläsare och föreläsningar i kursen
- ASPO Sweden talk (okt). Om ett föredrag jag höll om kursen ovan, "Peak oil på högskolan?".

Övrigt
- Follow-up (juni). En uppföljning av vårens aktiviteter (inklusive en del av det som står ovan).
- I'm the conference blogger... (nov). Om Naturskyddsföreningens kampanj att utse "officiella konferensbloggare" inför deras höstkonferens (se ovan - jag var en av bloggarna).
- Step 3 research network (dec). Om det tillväxtkritiska nätverket Steg 3.
.