torsdag 25 juli 2013

Bokslut 2013 - första halvåret

.
Som jag nämnde i förra blogginlägget kommer jag inte att regelbundet skriva nya texter här. Istället skriver jag texter på min akademiska blogg och en del av dessa överlappar ämnesmässigt sånt jag skrev på den här bloggen och annat gör det inte. Alltså kommer jag för närvarande att nöja mig med att hänvisa till sånt som kan vara av intresse för de som (fortfarande) prenumererar på denna blogg.

Nedan följer en sammanställning av första halvåret 2013 med korta hänvisningar och länkar.


Texter och konferensbidrag:
- "It's not fair!" Making students engage in sustainability (jan). Om ett bidrag (utkast/sammanfattning) som jag skickade till konferensen Engineering Education for Sustainable Development (EESD13). Texten handlar om den kurs, "Sustainability and Media Technology som gavs för första gången i höstas.
- Engineers of the future (jan). Om ytterligare ett bidrag (utkast/sammanfattning) som jag skickade till konferensen EESD13. Texten handlar om att använda scenariometoder i undervisning om hållbarhet/hållbar utveckling.
- HCI in a world of limitations (jan). Om ytterligare ett bidrag (utkast/sammanfattning) som jag i januari skickade iväg till en (annan) konferens, denna gång om människa-dator interaktion (Human-Computer Interaction). Se ovan.
- End-User Development and hacking sustainability (mars). Jag skrev en text till en workshop tillsammans med några kollgor, "Hacking sustainability: Broadening participation through Green Hackathon". Det utgår från erfarenheterna från att ha organiserat ett halvdussin "gröna hackathons" på olika ställen i Europa.
- On the challenges of teaching sustainability (maj). Om den färdiga texten som kom ut av utkastet ovan ("It's not fair!").
- Hacking sustainability (maj). Om den färdiga texten som kom ut av utkastet ovan ("End-User Development").
- Engineers of the future (juni). Om den färdiga texten som kom ut av utkastet ovan.

Konferenser och workshops:
- CESC workshop (jan). Avrapportering från KTH Center for Sustainable Communications årliga workshop.
- ICT4S conference (feb). Avrapportering från "The first international conference on ICT for sustainability" som hölls i Schweiz i februari.
- Post-Sustainability Workshop (april). Avrapportering från en workshop om "Post-Sustainability" i samband med en konferens jag var på. Mycket relevant för läsare av denna blog.
- Impressions from the CHI conference (maj). Avrapportering från ACM SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems som hölls i Paris i månadsskriftet april/maj. 

Forskningsprojekt:
- Info society sustainability impacts (feb). Mitt försök att för mig själv bringa reda i och förstå det forskningsprojekt som precis startat och som jag är med i, "Scenarios and sustainability impacts of the information society".
- ICT society scenarios & the future of work (juni). Om hur projektet har utvecklats under våren.

Ansökningar:
- Young faculty & research financing (mars). Jag föredrog ett lunchseminarium och berättade om mina slutsatser angående att skicka in ansökningar om forskningsmedel. Det är svårt när man inte vill syssla med sådant som kan sortera in under parollen "höja-Sveriges-konkurrenskraft-och-skapa-framtida-Svenska-företag-och-exportprodukter".

Livet efter oljan-relaterade böcker och artiklar jag läst:
- Books I've read recently (feb). I högsta grad relevanta för denna blogg (bland annat Wijkman & Rockströms "Den stora förnekelsen", Redins "När resurser sinar" och Tainters "The collapse of complex societies").
- Articles I've read (autumn) (april). En sammanfattning av företrädesvis vetenskapliga artiklar jag läste under hösten (en del är relaterade till hållbarhet etc.).
- Articles I've read (Jan) (maj). En sammanfattning av företrädesvis vetenskapliga artiklar jag läste i januari (nästan allt är relaterade till hållbarhet).
- Books I've read recently (juni). Om olyckor, gemenskaper och survivalister (bland annat Solnits "A paradise built in hell" och Mitchells "Dancing at armageddon".

Forskningsgruppen om IT och hållbarhet på min avdelning (Mediteknik och Interaktionsdesign):
- Carbonopoly - back with a vengeance! (april). Vi spelade "Carbonopoly" och vi ska använda detta spel i undervisningen efter sommaren.
- Cohero - playing games at work (maj). Vi spelade även spelet "Cohero" senare under våren.

Tankar och teoretiska funderingar
- My problem with "social sustainability" (april). Om min (fortsatta) frustration med begreppet "social hållbarhet" efter att ha varit på ett seminarium om detta.
- My problem with "economic sustainability" (april). Om min (fortsatta) frustration med begreppet "ekonomisk hållbarhet" efter att ha varit på ett seminarium om detta.

Övrigt
- Jorge Zapico's final seminar (mars). Jag var opponent på ett Jorge Zapicos slutseminarium. Han kommer att lägga fram sin avhandling, "Hacking for sustainability", efter sommaren.
.