fredag 31 januari 2014

Bokslut 2013 - andra halvåret

.
Den enda aktiviteten på bloggen för närvarande är att en gång i halvåret går igenom och hänvisa till texter jag skriver på min akademiska blogg. En hel del av det jag skriver där överlappar med de ämnen jag har skrivit om på denna blogg (hållbarhet, peak oil, resursutmaningar etc.).

För ett halvår sedan sammanfattade jag första halvan av 2013 och i detta blogginlätt sammanfattar jag det som har hänt och det som jag har skrivit om sedan i somras. Nedan följer alltså en sammanställning av andra halvåret 2013 med korta hänvisningar och länkar.

Undervisning
- Carbonopoly in the classroom (september). Avrapportering om vår användning av spelet Carbonopoly i vår undervisning.
 - Sustainability and Media Technology line-up (oktober). En lista på aktiviteter (föreläsningar/föreläsare) i min kurs om hållbarhet och medietiknik/ICT.

Konferenser och workshops:
- Engineering Education for Sustainable Development (EESD13) (september). Avrapportering från en konferens om hållbarhet och lärande/pedagogik på ingenjörsutbildningar.

Ansökningar:
- Green lifestyles for reduced energy consumption (oktober). Jag och två kollegor skrev en ganska stor ansökan (tre årsarbetstider) och lämnade in till Energimyndigheten. Vi hade IKEA och omställningsrörelsen som partners, men fick tyvärr ändå avslag.
- Improved energy habits through Quantified Self (oktober). Jag och tre kollegor skrev en till lika stor ansökan som vi lämnade till Energimyndigheten.
- We got funding! (december). Projektet ovan blev beviljat! Projektet går på sparlåga under våren och sätter igång på allvar efter sommaren.

Forskningsprojekt:
- Science Fiction research workshop (oktober). Vi genomförde workshops inom vårt forskningsprojekt på ett Science Fiction-konvent!

Livet efter oljan-relaterade böcker och artiklar jag läst:
- Books I've read on my vacation (part 1) (aug). En sammanfattning av böcker som är relevanta för denna blogg (bland annat Lewis "Boomerang" och Cervenkas "Vad är pengar?".
- Books I've read on my vacation (part 2) (aug). En sammanfattning av böcker som är relevanta för denna blogg (bland annat Boos "Behind the beautiful forevers" och Kleins "Chockdoktrinen".
- Articles I've read lately (Feb) (sept). En sammanfattning av företrädesvis vetenskapliga artiklar jag läste i februari (det mesta är relaterat till hållbarhet).
- Articles I've read lately (March) (okt). En sammanfattning av företrädesvis vetenskapliga artiklar jag läste i mars (det mesta är relaterat till hållbarhet).
- Books I've read recently (okt). En sammanfattning av böcker som är extremt relevanta för denna blogg; Heinbergs "Peak everything", Greers "The wealth of nature", Martensons "The crash course" och Heinbergs "The end of growth".
- Books I've read recently (nov). En sammanfattning av böcker som är relevanta för denna blogg (bland annat Dalys "Beyond growth" och Gullberg, Höjer och Petterssons (red.) "Bilder av framtidsstaden".

Forskningsgruppen om IT och hållbarhet på min avdelning (Mediteknik och Interaktionsdesign):
- MID4S - MID for sustainability. Avrapportering från en heldagsworkshop med teamet - och vi hittade till slut ett namn till gruppen som vi är nöjda med.

Övrigt
- My podcast portrait - Sustainable lens (september). Ladda ner och lyssna på en intervju med mig på engelska (ca 1 timme lång).
- UC Irvine next! (november). Jag skriver om min då förestående sabbatstermin vid University of California, Irvine. Jag skriver detta från USA där jag ska vara i ett halvår framåt.
.