måndag 17 januari 2011

Peak oil computing (del 2)

.
Denna text är - till skillnad från alla andra texter på den här bloggen - bara delvis fristående så jag föreslår att du istället börjar med att läsa den första delen i serien ifall du inte redan har gjort det!


Datoranvändning i en värld av begränsningar – del 2


Detroit - en postmodern stad(14)!

Staden Detroit – även känd som ”Motor City” – har fått känna på hårda tider i jämna steg med de tre stora amerikanska biltillverkarnas långa nedgång (GM, Chrysler, Ford). Många tänker kanske på Detroits nedgång i termer av den amerikanska statens nödutryckning för att rädda General Motors och Chrysler våren 2009, men Detroit – en gång i tiden den fjärde största staden i USA – har steg för steg tappat mer än hälften av sin befolkning sedan staden stod på toppen år 1950. En sådan utveckling kan tyckas vara bakvänd eftersom den globala trenden under de senaste decennierna har varit att (ett accelererande antal) människor har flyttat från landsbygden till städer (sedan år 20XX bor mer än hälften av alla människor på jorden i städer). Utvecklingen i Kina under de senaste decennierna är häpnadsväckande; på 20 år, mellan 1985 och 2005, växte Kinas urbana befolkning med nästan 320 miljoner människor och den förväntas växa med ytterligare nästan 300 miljoner människor mellan 2005 och 2025 (Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, 2009). Detroit är dock inte den enda staden som krymper snarare än växer då detta inte är ett ovanligt öde även för andra, bokstavligen “post-moderna" städer på dekis. De utmaningar som krympande städer för med sig har till exempel upplevts också i östra Tyskland där miljontals människor har flyttat västerut efter landets enande för 20 år sedan.

Detroit är ett exempel på en stad som karaktäriseras av den allmänna nedgången i det amerikanska “rostbältet”. Startskottet för denna utveckling var Interstate Highway Act (1956) som öppnade upp områden utanför städerna för exploatering och som välbeställda stadsbor inte var sena att överge staden för. Därefter har rostbältets industristäder präglats av det faktum att tung industri gradvis har minskat i betydelse och flyttat utomlands. Staden Detroit har utöver detta dessutom ställts inför flera betydande utmaningar så som till exempel rasupplopp år 1967 följt av “white flight” till de omgivande förorterna, en tung börda av hårt drogmissbruk, kriminalitet och våld(15), liksom korruption och inkompetens inom stadens förvaltning under Coleman Young's 20 år långa period som borgmästare (1974-1993). Enligt en artikel i Time Magazine (2009) är nästan varannan vuxen (47%) i Detroit analfabet. Utöver detta är vart femte hus tomt och fastighetspriserna har sjunkit med 80% eller mer under de senaste tre åren. Runt 1/3 av Detroits befolkning och nästan hälften av alla barn lever under fattigdomsgränsen (Temple 2010).

Den sista spiken i kistan (eller åtminstone de senaste spiken) var den ekonomiska krisen 2008-2009 och den nuvarande situationen i Detroit är minst sagt gräslig. Emedan de officiella arbetslöshetssiffrorna för ett år sedan (oktober 2009) “bara” låg på 27% så inkluderar detta inte personer som arbetar deltid (men som vill jobba mer), förtidspensionärer (till exempel offer för nedskärningar i företag), människor som har slutat söka arbete helt och hållet (till exempel återfallshemmafruar) samt de som har beslutat att vidareutbilda sig mer istället för att fåfängt fortsätta söka arbeten som inte finns. Detroits borgmästare Dave Bing medgav och uppskattade i slutet av 2009 att de verkliga arbetslöshetssiffrorna i Detroit låg på närmare 50%(16).

Ett av de mest akuta behoven i en postmodern stad som Detroit är tillgången till hälsosam och prisvärd mat efter det att de stora livsmedelskedjorna har övergett tätbefolkade men utblottade innerstadsområden. Bristen på mataffärer kan utgöra ett stort, och för vissa oöverstigligt problem i en stad som Detroit (nota bene “Motor City”) eftersom majoriteten av befolkningen på grund av bristande ekonomiska resurser numera inte äger någon egen bil (Forsberg 2010). Enligt en rapport om “matöknar” (“food deserts”) från US Department of Agriculture (Ver Ploeg et. al. 2009) så förhåller det sig så att “some consumers are constrained in their ability to access affordable nutritious food because they live far from a supermarket or large grocery store and do not have easy access to transportation“. Så många som 23,5 miljoner amerikaner bor i låginkomstområden och har mer än en kilometer till en stormarknad eller en större livsmedelsbutik - även om “bara” runt hälften (4,1% av den amerikanska befolkningen) av de som bor i ett låginkomstområde också verkligen har låga inkomster. Människor som bor i sådana områden brukar “istället” ha riklig tillgång till snabbmatsrestauranger i sin närmiljö. Vidare tar inte mindre än 39,7 miljoner amerikaner (Reuters, 2010) – mer än 14% av befolkningen – nu emot matkuponger, och det antalet förväntas öka med nästan 10% under 2011. För så många som 6 miljoner amerikaner utgör nu matkuponger i själva verket deras enda “inkomst” (DeParle och Gebeloff 2010).

Just på grund av sådana faktorer (stor arbetslöshet, dålig tillgång till hälsosam och prisvärd mat och uppskattningsvis 40 000 övergivna hus och 4 000 hektar ledig mark) är det intressant att notera att Detroit med sina 875 “urban gardens”(17) har blivit det (postmoderna) urbana jordbrukets inofficiella huvudstad. Enligt en nyligen publicerad artikel (Runk 2010) kan:

Detroit, which revolutionized manufacturing with its auto assembly lines, [...] once again be a model for the world as residents transform vacant, often-blighted land into a source of fresh food. With growing interest in locally raised food [in America] no city seems to have as much potential for urban farming as Detroit, where land is cheap, empty lots are plentiful, and residents are desperate for jobs. The number of community gardens has been growing each year, and bigger, commercial agriculture could be coming as city planners draw up land use rules for farming.”

I den post-moderna, post-industriella stadens hjärta döljer det sig förvånansvärt ofta en trädgård. Kan måhända en ständigt uppkopplad laptop eller smartphone också döljas där? Berättelser om ekonomiska vedermödor som följer i spåren av den senaste ekonomiska recessionen gör ofta gällande att den ekonomiska tillväxten väntar precis runt hörnet – men tänk om den inte gör det? Vad skulle implikationerna vara av att en stor och potentiellt sett växande del av befolkningen skulle bli - eller i Detroits fall – permanent skulle förbli arbetslösa eller undersysselsatta? Hur skulle framtidens informationssamhälle(18) se ut om det i högre utsträckning ska passa även de ekonomiska ramar som står till förfogande för den permanent arbetslöse/undersysselsatte konsumenten?

Fram till denna punkt i texten har jag (förhoppningsvis) redogjort för mer eller mindre “objektiva fakta” som är svåra att bestrida, men från och med nu rör jag mig i riktning mot extrapolationer, förmodanden och brainstorming.Detroit - en testbädd för framtidens informationssamhälle?

Denna del av artikeln inväntar data från ett ännu oplanerad och ofinansierad studie av dator-behov och -användning hos Detroits fattiga invånare. En möjlighet är att en sådan studie tar avstamp i nedanstående webplatser:

- Detroit Agriculture Network

- The Greening of Detroit
- EarthWorks Urban Farm
- Detroit Black Community Food Security Network

- Detroit Food Policy Council
- SEEDWayne
- Detroit Eastern Market

Trots alla utmaningar som listas i texten ovan finns alltså (en del av) Detroit och dess urbana odlingar på Internet. Trots att ett stort antal fattiga (och hemlösa) personer inte har råd att hålla sig med en bil, så är mobiltelefoner eller till och med bärbara datorer betydligt billigare än vad hus och bilar är och de torde vara inom räckhåll även för de amerikanska städernas fattiga underklass. Om nya datorer är för dyra så skulle även begagnade datorer tjäna de flesta ändamål (surfa på nätet etc.). Med hänsyn tagen till den snabba avskrivningstakten för datorer så borde det dessutom vara möjligt att upprätta program för att donera datorer till fattiga inte bara mellan rikare och fattigare länder utan även inom de länder som är rika.

Fortsättning finns i del 3!

---------------------

Kommentar: Så här långt har jag alltså publicerat två av fyra texter och dessa fyra texter utgör tillsammans en helhet. De första två texterna har försökt skissa på ett (oljetopps-)scenario och belägga att detta scenario är värt att tas på allvar. I de följande två texterna spinner jag loss och fantiserar om implikationerna av det jag har skrivit ovan och i den föregående texten. Mer lekfullt och roligare att läsa, men också mer fantasifullt ("ovetenskapligt") och kontroversiellt.

Den "ännu ej utförda" studien ovan utgör förstås ett visst problem. Mitt argument skulle ju vara så mycket tyngre om jag utifrån egen-insamlade data kunde belägga de trender jag här endast extrapolerar utifrån andra källor. Vad jag hittills har gjort för att fylla denna lucka är att formulera och utlysa ett examensarbete om "ICT use in the post-modern city" på min egen exjobbsblogg och på den nationella exjobbspoolen. Flera intresserade studenter har hört av sig men det har hittills fallerat främst för att det är svårt för en student att förlägga sin datainsamling till utlandet och samtidigt bli färdig i tid, samt för att jag inte kan finansiera de merkostnader som uppstår för den student som vill utföra detta exjobb (främst resa och logi). Dock har det nu hört av sig en mycket intresserad student som i bästa fall under min ledning kommer att utföra detta exjobb i sitt (östeuropeiska) hemland under våren. Jag återkommer (i så fall) till detta senare.

---------------------

Referenser

DeParle, Jason and Gebeloff, Robert (2010). “Living on nothing but food stamps”. The New York Times, Jan 2.

Forsberg, Björn (2010). “Mo(rot)town”. Ordfront magazine, No.1, pp.36-39).

Reuters (2010). “Food-stamp tally nears 40 million, sets record”. Reuters, May 7.

Temple, Julien (2010). “Detroit: The last days”. The Guardian, March 10. Available online at:

Time Magazine (2009). 16 nov 2009 on 47% functionally illiterate in Detroit.

Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat (2008). “World Population Prospects: The 2008 Revision and World Urbanization Prospects: The 2009 Revision”. Available online at:

Ver Ploeg, Michele; Breneman, Vince; Farrigan, Tracey; Hamrick, Karen; Hopkins, David; Kaufman, Phil; Lin, Biing-Hwan; Nord, Mark; Smith, Travis; Williams, Ryan; Kinnison, Kelly; Olander, Carol; Singh, Anita and Tuckermanty, Elizabeth (2009). “Access to affordable and nutritious food – Measuring and understanding food deserts and their consequences: Report to Congress”. U.S. Department of Agriculture, Administrative Publication No. (AP-036).
.

1 kommentar:

Cornucopia? sa...

Korr: "stora arbetslöshet"