onsdag 20 augusti 2008

Dyrare fartygstransporter när oljepriset stigerDetta är del 1 av 3 i en mini-serie om dyrare globala fartygstransporter. Del 2 finns här och del 3 här.

Alla transporter har blivit dyrare i takt med att oljepriset har stigit de senaste åren. Att flygbolag har problem med dyrt bränsle och att lastbilar kostar mer att köra har säkert inte undgått någon, inte minst efter sommarens protester från lastbilschaufförer i södra Europa. Däremot har jag själv varit oklar över vilken effekt stigande oljepriser har haft på fartygstransporterna.

Ekonomisk tillväxt och globalisering leder till ökad handel. De 50 000 transportfartyg som korsar världens hav transporterar 90% av allt handelsgods (och står för 5% av de globala CO2-utsläppen). Den globala handelsvolymen har, trots stigande oljepriser, fördubblats bara sedan år 2000!

Att transportera varor per båt är förstås väldigt kostnadseffektivt jämfört med alternativen. Rekordhöga oljepriser gör att vissa företag nu börjar lägga om sina transporter från dyrt flyg till billigare båt. Men även för båttransporter har höjda oljepriser fått ett stort genomslag. I en artikel i USA Today och i en annan artikel från Australiensiska ABC News beskrivs effekterna när reglerna för transporter skrivs om och speciellt denna rapport från CIBC World Markets innehåller mycket intressanta fakta om effekterna av stigande oljepriser på transportkostnaderna till sjöss.

När bränslet fortfarande utgjorde en mindre del av den totala transportkostnaden var det bara att bränna på. Så var det år 2000 när priset på olja fluktuerade mellan 20-30 USD/fat och bränslekostnaderna bara utgjorde 20% av den totala transportkostnaden. Då kostade det 3 000 USD att skicka en 40-fots standardcontainer från Shanghai till USA (i genomsnitt 2000 USD för sjöresan till USAs västkust och 1000 för transporten inom landet).

Men nu utgör bränslet en större del av kostnaden - med ett pris på 130 USD/fat kan 50% av den totala transportkostnaden hänföras till bränslet och samma container kostar idag 8 000 USD att skicka (5000 + 3000 USD), det vill säga nästan tre gånger så mycket! Ytterligare prishöjningar skulle få proportionerligt större genomslag på den totala transportkostnaden och med ett pris på 200 USD/fat skulle bränslet komma att stå för 75% av kostnaderna och vår container skulle kosta 15 000 USD att transportera (10 000 + 5 000 USD).

Under de senaste tre åren har varje dollars uppgång på priset på ett fat olja medfört att transportkostnaderna stigit med 1%. Att extrapolera framåt, bortom ett oljepris på 200 USD/fat gör inte CIBC World Markets i sin rapport, men om man ändå leker med tanken och detta matematiska samband fortfarande skulle gälla (vilket inte nödvändigtvis är fallet) så skulle alltså en uppgång från 200 till 270 USD/fat leda till att transportkostnaderna skulle fördubblas igen och vår container skulle då kosta 30 000 USD att skicka.

Med ett pris som då skulle vara tio gånger högre än år 2000 kan man fråga sig vilken effekt det skulle ha på priset på varorna inuti containern (se del 3 i denna mini-serie), och, vilka varor som överhuvud taget inte längre skulle vara lönsamma att transportera.

2 kommentarer:

Christer Ljungberg sa...

BRa inlägg om fartygstransportena. JAG har inte själv rotat i ämnet utan bara konstaterat att fartygstransporter trots allt är bland de bästa ur miljösynvinkel.

Nyfiekn: Vilket är ditt icke bloggreöaterade ämne?

Daniel sa...

De bästa ur miljösynviken jämfört med alternativen, ja. Men när den globala handelsvolymen fördubblas på mindre än ett decennium är det inte lika bra ur miljösynvinkel...

Mitt ämne är lååångt ifrån det jag skriver om här. Det finns få/inga mötespunkter. Vi kan säga att det handlar om datorer och sociotekniska systems.