torsdag 18 september 2008

Segel på transportfartyg sänker kostnader och utsläppKan ett "segel" som man hissar ut från fartyg sänka transportkostnaderna och minska koldioxidutsläppen? Det är vad det tyska företaget SkySails med sin tagline "turn wind into profit" hoppas och flera har uppmärksammat deras teknologi för att kontra stigande oljepriser och sänka transportkostnaderna på världshaven. I denna text kommer jag att gå igenom vad andra har skrivit och vad som är känt om SkySails teknik innan jag i nästa blogg-text går vidare och analyserar tekniken och dess möjligheter. Dessa texter kan till viss del ses som en fortsättning på de tre texter jag skrev förra månaden om effekterna av dyrare olja på sjötransporter och världshandeln.

SkySails är ett nystartat företag i Hamburg och SkySails är också namnet på den produkt de säljer. Egentligen är ett "SkySail" mindre av ett segel och mer av en friflygande vinge som flyger högt upp i luften, på 100 till 500 meters höjd där vindarna är starkare och mer stabila. Man kan jämföra vingen med kite- eller draksurfing men jag kommer ändå att hänvisa till den som ett "segel" här.

SkySails är utvecklad av ingenjören och uppfinnaren Stephan Wrage som tillsammans med ett lag tyska ingenjörer lagt mer än 5 år på att utveckla och förfina teknologin med hjälp av medel från EU och Tyska staten. Arbetet påbörjades 2001 och grundläggande forskning och utveckling (R&D) var färdig i slutet av 2005. I början av 2006 påbörjades sista utvecklingsfasen ombord på det "mindre", 55 meter långa experimentfartyget Beaufort som sammanlagt genomförde 27 testseglatser i Nordsjön och Östersjön.

De två första kommersiella seglen har installerats på Wesselrederiets MS Michael A, som har använt SkySails sedan slutet av 2007 för resor inom Europa och på Belugarederiets nybyggda 133 meter långa transportfartyg MS Beluga SkySails. Innan (fartyget) Belugas jungfrufärd över Atlanten i januari 2008 räknade (företaget) Beluga med att det 160 m2 stora seglet skulle kunna ge bränslebesparingar på 10 till 15%. Företaget SkySails utlovar på sin hemsida bränslebesparingar på mellan 10 och 35% beroende på fartygstyp, rutt och väderförhållanden. Båda rederierna måste vara nöjda eftersom de redan innan testfasen slutförts tillsammans lagt order på 5 nya SkySails till båtar som håller på att byggas.

MS Beluga SkySails visade det sig att man på den knappt 2 månader och 19 000 kilometer långa jungfrufärden från Bremen till Venezuela och vidare till USA och Norge lyckades spara in i snitt 20% av bränslekostnaderna under de perioder när seglet användes (vissa medier har missat detta och har rapporterat 20-procentiga besparingar för hela resan). Seglet släpptes ut så ofta som möjligt och användes från några minuter i stöten och upp till åtta timmar i sträck. Under optimala förhållanden kan SkySails under kortare perioder reducera bränsleförbrukningen med hela 50% eller mer.

Efter att ha bevisat att konceptet fungerar är nästa mål att öka effektiviteten hos systemet. Under en 12 månader lång testfas (fram tills början av 2009) jobbar man på MS Michael A och MS Beluga SkySails med att kalibrera, justera, optimera och stabilisera systemet samt utöka seglets flygtid och rent praktiskt träna på att använda systemet ute till havs. Därefter ska MS Beluga SkySails uppgraderas till ett dubbelt så stort segel och Belugarederiet anser att besparingar på 20 till 30% är både möjliga och realistiska med den nya seglet. Belugarederiet har redan beställt två nya, större segel för leverans under 2009 till två ännu större transportfartyg som håller på att byggas.

MS Beluga SkySails och de fem nya fartygen är alla byggda med SkySails i åtanke, men SkySails kan även installeras på de flesta (ca 60%) av alla "gamla" (redan existerande) fartyg så som MS Michael A. I skrivande stund erbjuder SkySails segel på 160, 320 och 640 m2 på sin hemsida. Man har också aviserat segel på upp till 5000 m2 i framtiden om projektet är fortsatt framgångsrikt. Uppfinnaren, Wrage, uppskattar att större segel uthålligt kan komma att reducera bränsleförbrukningen med 30 till 50%.

SkySails uppgav i december 2007 att planerna var att utrusta 4 till 8 skepp med SkySails under 2008 och att man räknar med att sälja minst 35 system 2009 när man efter slutförd testfas påbörjar serieproduktionen. Efter det hoppas man på en fördubbling varje år och målet är att 1500 fartyg ska vara utrustade med SkySails år 2015.

Det minsta seglet på 160 m2 kostar i runda slängar nästan 5 miljoner kronor (€500 000) inklusive installation, men kostnaderna för att anskaffa SkySails kan enligt företagets uträkningar tjänas in på 3-5 år för de flesta fartyg. Större segel (640 m2) kostar idag uppemot 12 miljoner kronor. Seglet styrs automatiskt av två datorer och enligt vissa uppgifter behövs det en specialist på skeppet för att handa systemet, enligt andra behövs det inte. Jag vet inte själv men gissar att det kanske behövs en specialist ombord idag (testfas) men att det är meningen att man inte ska behöva det i framtiden.

Denna text bygger på information från många olika källor. Bästa informationen hittar man på SkySails, Belugarederiet och Wesselrederiets hemsidor och i deras informationsmaterial och pressreleaser. Efter att tidigare ha läst om SkySails i Australiensiska ABC news och i Ny teknik fick jag till slut tummen ur när jag läste en ganska taskigt faktakollad artikel i DN förra veckan (14/9). Information har jag även fått från BBC News, Reuters samt olika bloggar så som Maritime executive, Sustainable Shipping, Green Car Congress, Club of pioneers och Triplepundit. I min nästa blogg-text går jag vidare och analyserar SkySails möjliga effekter på rederibranschen.

Inga kommentarer: