lördag 2 april 2011

Livet efter oljan - en blick framåt

.Bild: En blick framåt?


Detta är ännu en meta-text – en text som handlar om denna blogg och om arbetet med att driva den. Jag har skrivit några sådana texter tidigare och därigenom sammanfattat bloggens tre första månader samt även de sex, tolv och arton första månaderna. Den senaste texten i denna serien skrev jag för nästan exakt ett år sedan. Skälet till att jag skriver den här texten just nu är för att jag nästa vecka (för tredje året i rad) ska gå på en träff där ”miljö-bloggare” möts och utbyter erfarenheter. Det är ett bra tillfälle att stanna upp och reflektera lite över bloggen och över det gångna året. Fast den här gången kommer jag egentligen blicka mer framåt än bakåt.

Om jag ändå börjar med en kort tillbakablick så har trogna läsare noterat att jag ”kom ut ur garderoben” den 1 januari i år. Nu är det alltså inte längre någon hemlighet att jag heter Daniel Pargman och att jag jobbar på KTH som lektor (lärare och forskare). Jag jobbar på en avdelning som sysslar med medieteknik - teknik och metoder som stöder mänsklig kommunikation över avstånd i tid och rum. Vidare startade jag (ännu) en blogg i höstas där jag (kopplat till min yrkesroll) skriver ca ett inlägg i veckan och lyfter fram något som hänt främst under den gångna veckan (eller som jag har gått och tänkt på den senaste tiden). Endast en mindre del av det jag skriver om på den bloggen har en koppling till sådant jag skriver om här. Ni är för all del välkomna dit, men jag tror att den bloggen bara är av intresse för ett fåtal av de som läser detta.

Eftersom jag periodvis har haft mycket att göra på jobbet blev det ett nästan tre månader långt uppehåll under förra våren/försommaren och ett lika långt uppehåll framåt slutet av året. Det går tyvärr inte att utesluta möjligheten att det kan hända igen, speciellt framåt slutet av året. Jag har också märkt att det funkar bra för mig att ha ett tempo och en tidsplan där jag publicerar en ny text var 8:e dag. Men om jag går två, eller fyra, eller åtta dagar över tiden känns det helt plötsligt inte så viktigt om nästa text blir färdig om ytterligare två, eller tolv, eller tjugotvå dagar senare… Därför försöker jag att hålla mina egna "deadlines" och klämma ur mig en ny text var 8:e dag.

Som trogna läsare har märkt har mina texter över tiden tenderat att gå från ”one-shots” till längre serier av texter. Så kommer det att bli framöver också. Jag har efter två och ett halvt års bloggande samlat på mig en lång lång lång rad med uppslag och ämnen som jag vill skriva om; det här är min 125:e text och jag har nästan lika många uppslag på ämnen för nya texter. Men om jag skulle börja nysta i alla referenser och länkar som jag likt en ekorre har sparat på mig i flera år, så kommer vissa uppslag att expandera och bli till långa serier av texter.

Jag var redan för ett ganska bra tag sedan tvungen att hitta ett system för hur jag skulle hålla reda på alla referenser och länkar jag stöter på och ville spara. Mitt nuvarande system är robust och går ut på att jag sorterar alla uppslag utifrån ett publiceringsdatum. Varje gång jag lägger in en ny referens skjuter jag fram publiceringsdatumet lite. Effekten blir att de ämnen som jag ofta uppdaterar ligger ”längst fram” i kön. Andra sjunker långsamt tillbaka och är efter ett tag inte lika närvarande. När jag nu gick tillbaka och tittade på de uppslag som ligger längst bak i kön hittade jag tio stycken som jag ville skriva om hösten 2008, men där absolut inget har hänt sedan dess. En del av dessa uppslag skulle jag kunna slänga bort (jag är inte längre intresserad av att förkovra mig och skriva om dem), andra kan integreras/uppgå i senare-definierade ämnen.

Tyvärr är kvoten av uppslag på ämnen jag vill skriva om ganska skev i förhållande till antalet texter jag faktiskt hinner producera – det är alltså lätt att komma på någon jag vill skriva om, men svårare att hitta tiden att komma till skott och skriva texten! Om jag för närvarande har hittat ett tempo där jag skriver en (ganska lång) text var 8:e dag så blir det (max) 45 texter per år. (Jag har mycket svårt att tänka mig jag någonsin kan skriva mer än så, annat än om jag (t.ex.) publicerar hälften så långa texter var fjärde dag.) Men alla uppslag och referenser jag samlar på mig skulle säkert räcka till 100 eller 200 texter per år. Alltså inser jag att många uppslag kommer att ligga i byrålådan och förbli oskrivna för evigt. Trist men sant. Jag har själv accepterat det för länge sedan, men jag är lite sur på mig själv över att jag inte mer strategiskt väljer de uppslag jag ska utveckla till serier, utan istället i ganska stor utsträckning har låtit mig styras av tillfälligheter.

När jag väl börjat nysta i något vill jag inte ge mig i första taget. Jag vill ”jobba igenom” ämnet till dess att jag är ”färdig” och själv är nöjd (se till exempel mina nyligen avslutade texter om Egypten). Detta beteende får dock effekten att mitt ”publiceringsfönster” (en text i veckan) tenderar att fyllas ("blockeras"?) av ett ganska litet antal ämnen. Av årets 11 texter (12 med denna) har 5 handlat om Peak oil computing och 5 om Egypten. Efter två och ett halvt år har jag till exempel fortfarande inte börjat skriva om alla de ”mjuka”, socialpsykologiska aspekter av livet efter oljan som jag vill skriva om - fastän jag tycker att de är högintressanta och trots att jag har högar av referenser till saker jag har läst…

För första gången tänkte jag därför låta er läsare bistå mig med lite återkoppling om vilka ämnen ni vill läsa mer om framöver. Av mina mer än 100 uppslag presenterar jag ett urval av 25 nedan. Dessa 25 ämnen sväller ständigt av nya referenser och länkar (som jag nästan dagligen samlar på mig) och vart och ett av dessa ämnen skulle kunna bli till en hel serie texter i bloggen - till skillnad från många av de uppslag som jag inte nämner nedan och som är mer begränsade i sin omfattning. I vilket fall - här är din chans! Vad vill du läsa mer om här på bloggen? Svara genom att lämna en kommentar!


1. Andra toppar bortom oljetoppen (varje ämne kan i sig kan leda till en hel serie med texter); Peak metal, Peak water, Peak phosphorous etc.

2. Båttransporter och den globala handelns framtid. Bonus! Hur ser (de mörka) framtidsutsikterna för flygbranschen och för massturism ut?

3. Bilkulturens ohållbarhet. Om slutet för vår hundraåriga kärleksaffär med bilen.

4. Urbanism och förorter. (De speciellt amerikanska) förorternas ohållbarhet och stadens framtid.

5. Infrastruktur, komplexitet, risk och osäkerhet.

6. IT, dess fotavtryck och dess miljöpåverkan. Internet och sociala medier, datacenter, informationssamhället och elektronikprodukter.

7. Omöjliga projekt; Ski Dubai, Jumeirah, Las Vegas och andra genomkorkade idéer.

8. Krisens effekter i USA och (främst) andra industrialiserade länder. Nyfattigdom, ungdomsarbetslöshet, neddragningar, matkuponger (food stamps) etc. Detta skulle bli en fortsättning som tar vid där jag slutade hösten 2009.

9. Länder (företrädesvis fattiga) som får det tufft efter peak oil. Anknyter till mina tidigare porträtt av några olika länder (Mexiko, Jemen, Egypten).

10. Extrema klimat- (eller oljebrist-) effekter; klimatkrig, klimatflyktingar, klimatterrorism?

11. Mat och olja. Mat och energipriser. Matsystemets energiförbrukning. Mat och befolkning (Malthus). Permakultur, industrijordbruket och konsumenternas dilemma.

12. Överbefolkning. Mat och olja (se ovan) ur ett befolkningsperspektiv. Tillväxt, demografi, projektioner och hot.

13. Den politiska inaktivtetens (möjliga) orsaker samt motsvarande frågor beträffande medias (brist på) rapportering om sådant som upptar mina (och era) tankar. Varför förbereder vi oss inte politiskt? Och varför är media inkapabla att låta människor skymta den bistra framtid som väntar oss alla - så att fler har bättre möjlighet att förbereda sig för detta?

14. Carter hade rätt! Om vi (amerikanarna) hade lyssnat, hade vi kunna påbörjat arbetet med att ställa om samhället för mer än 30 år sedan (men ingen ville lyssna på en sådan dystergök och nu sitter vi på pottkanten).

15. Peak oil är en bluff! Vilka säger det, vad säger de, vad tror de på – och varför har de så in i helvete fel!

16. Ymninghetsekonomerna och deras syn på världen ("no worries, mate", världen = Särimner). Analys av deras världsåskådning och kritik mot deras sätt att ”resonera” kring ändliga resurser.

17. När den osynliga handen leder fel. Jevons paradox och exempel på när marknaden inte löser problem, utan istället skapar eller förvärrar dem.

18. Teknoutopister och deras världsbild med ett fokus på de mest extrema av de troende. Jag kom in lite på detta i min första text om peak oil computing (sök på ”Kurzweil”).

19. Ekofascism. Är en tiger värd mer än 1000 människor?

20. Nya tankemodeller och metaforer för att tänka på olje- och energiutmaningar, resursproblematik i allmänhet och alla globala utmaningar som vi nu står inför. Hur tilltro till vetenskap och teknisk utveckling (”scientism”) eller osynliga händer och marknader (”ekonomism”) är vårt tids största och farligaste religioner. Neddykningar i människans psyke och vårt förhållningssätt till ”wicked problems”.

21. Att hantera sin oljetoppsångest eller –depression. Om känslan av att tro att allt kommer att gå åt helvete. Hur behåller man sin mentala hälsa och hur skyddar man sitt sunda förnuft i en värld som är galen?

22. Populärkultur. Peak oil (eller katastrof-) –filmer och –böcker. Dagens barnfilmer och deras budskap. Vilken värld förbereder vi (populärkulturen) oss själva och våra barn inför?

23. Kollaps-teorier och andra teorier om civilisationers tillbakagång eller undergång.

24. Gräsrotsekonomier, lokala valutor och lokalekonomisk återväxt. Den lokala, informella (gråa) ekonomin som hot mot det centraliserade högskattesamhället – men som ett effektivt, resilient och spänstigt löfte inför framtiden?

25. Bok-recensioner. Det var ett tag sedan sist. Jag har inte slutat läsa böcker, men jag har inte skrivit om så många av de böcker jag läst under det senaste året…


En del av ämnena ovan har jag redan skrivit om tidigare, men jag skulle alltså kunna gå tillbaka och fördjupa resonemangen, eller skriva om utvecklingen sedan jag berörde ämnet sist. Alltså, vad skulle du vilja läsa om? Och varför vill du läsa om detta? Kanske kan din röst och dina skäl skänka inspiration och ändra lite på min för närvarande mer eller mindre slumpmässiga urvalsprocess och mina prioriteringar...!

Oberoende av vad ni ”röstar” på så kommer effekten inte att bli omedelbart. Jag har redan en del texter på gång, och i andra fall kanske ett av förslagen (ovan) hör ihop med en oläst bok som jag har i bokhyllan. Så se det mindre som en "beställning" som kommer att bli expedierad omgående, och mer som möjliga inriktningar framöver (senare i år)...


Jag har alltså precis skrivit färdigt fyra-fem texter om Egypten, men jag har redan några ”spin-offs” som jag vill skriva om under våren; skillnaden mellan Egypten och Libyen, de sociala mediernas roll för upproren i arabvärlden samt en text om ”resursförbannelsen” (som jag redan nämnt tidigare). Utifrån att jag precis har avslutat en kvällskurs om ”hur man överlever en zombiekatastrof” tänkte jag också göra en analys av kursen och av zombiegenren ur ett oljetoppsperspektiv. Kursen väckte så många tankar att det säkert lär blir mer än bara en enda text om detta. Vidare har jag faktiskt fortfarande kvar några uppslag som handlar om förra sommarens rysare - oljekatastrofen i Mexikanska golfen. Jag skrev visserligen åtta texter om detta i höstas, men det finns fortfarande några aspekter av katastrofen som jag inte hunnit skriva om.

Något jag ligger grymt efter med är för övrigt att skriva ”recensioner” av de oljetoppsrelaterade böcker jag löpande plöjer. Mitt lästempo ligger på ungefär en bok i månaden, men jag skrev bara ett halvdussin sådana texter förra året och inget alls ännu i år. Det börjar närma sig tio lästa böcker som jag inte "hunnit" skriva om på bloggen, så det finns alltså en rejäl ”backlog” som det skulle ta ett tag att beta av (speciellt eftersom det tillkommer en ny bok till listan varje månad). Lite oljetopps-relaterad fiction har jag också hunnit läsa och den kan jag också skriva om.

Till och med denna meta-text tänkte jag för första gången dela i två delar. Jag återkommer alltså redan om en veckan med fler reflektioner som inte handlar om oljetoppen, men som handlar om att skriva om oljetoppen.

Väl mött!


PS. Hör av dig om du är forskare och har idéer för möjliga gemensamma projekt och ansökningar om forskningsmedel!
.

27 kommentarer:

MK sa...

Det var en gedigen lista på uppslag du hade!

Jag har delat upp den i två delar, dels texter som jag väldigt gärna skulle vilja läsa, dels sådana som skulle vara intressanta men för min egen del kan komma lite senare. Det var svårt att välja däremot, i stort sett alla ser intressanta ut ur någon aspekt, men de här är de som står ut på något sätt för min egen del. Inom respektive kategori har jag bara satt ut dem i nummerordning och inte försökt rangordna dem ytterligare.

Numreringen är från listan i inlägget.

Vill väldigt gärna läsa: 18, 21, 22, 23, 24.

Vill gärna läsa: 1, 3, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20.

Just 21 och i mindre mån 18 är saker som jag själv slåss en del med, så det vore självklart intressant att läsa någon annans tankar om dessa.

Dina tankar om staden respektive landsbygden (småorter eller ren landsbygd), ur ett svenskt perspektiv (lite spinoff på nummer 4) vore också intressant, om man får önska sig andra texter än de du har med på listan. Hur man kan öka sin resiliens mot de antagligen oundvikliga förändringar som kommer att komma, även om man inte är helt säker på vad som komma skall och vilka förändringar det kommer att medföra. T.ex. så "banala" saker som materialval vid om- eller tillbyggnad ur ett resiliensperspektiv, och möjligheter till lokal matproduktion både i mindre och något större skala (se exempelvis Cornucopias inlägg "Mer rurbanisering" för en aspekt på detta).

Tack för en mycket bra blogg som jag följer med stort intresse!

Anonym sa...

Hej Daniel
Jag har ett förslag till forskningsområde (misstänker att du tänkt på detta själv)

Energiförbrukning av gårdagens/dagens/framtidens kommunikationsmetoder. Är utvecklingen hållbar?

Istället för att vi alla lyssnar på samma utsändning av radio/tv, kan alla närsomhelst starta en utsändning av en film. Detta kräver miljontals (ännu fler) enheter som skall spela upp och sända information, som också skall transpoteras till konsumenten, trådlöst eller via kabel.

4G tekniken kräver mångfalt fler basstationer än äldre tekniker.

Vart går utvecklingen här?

/Alexander

Anonym sa...

Många intressanta uppslag.
Då jag mentalt har accepterat den kommande tillbakagången av vårt nuvarande system läser jag helst texter om vad som kommer att växa upp i dess kölvatten.
Så 24 och 20 är mina favoriter.
25 kan bli givande om du hittat några guldkorn.
Sedan följer 11, 10, 12, 9, 8 och 5 i min önskelista...
Läser gärna en uppföljning om Deepwater. Är det så här illa?
http://www.marketskeptics.com/2011/03/gulf-spill-sickness-wrecking-lives.html

Men jag kommer att läsa alla texter, tack för en mycket bra blogg.

TU

Anonym sa...

Jag drabbades för full kraft av P-O-ångesten i början av förra sommaren. Hela sommaren och hösten var som en disig icketillvaro. Jag fortsatte att läsa allt jag kom över och jobbade. Verkligheten kändes overklig, ja det känns den fortfarande fast nu är jag inte deprimerad längre.

Jag lyssnade på Nicole Foss förra veckan när hon var i Stockholm, jag reste ner 100 mil bara för att lyssna på henne, snacka om energislöseri. Efter föreläsningen var det en lite oorganiserad "Workshop" där man skulle prata med sina närmaste grannar om Nicoles budskap. Det som slog mig (igen) var att folk är så naiva. Att dom som inte alls hört talas om eller förstått vad P-O innebär kan jag förstå. Men att dom som är pålästa och insatta i både P-O och den förväntade ekonomiska krisen kan vara så naiva har jag svårt att förstå. Saknar folk fantasi? Sverige är ett kallt land som är väldigt beroende av olja och där nästan all kunskap om vad det innebär att leva på självförsörjning har försvunnit. Min farfar skulle nog fixa det, min pappa - kanske, jag själv - tveksamt, mina barn - nej. Jag har fyllt 50 och föddes på ett norrländskt småbruk som avskaffades innan jag fyllt 10 år men jag har växt upp i närheten av människor som visste vad det innebär att vara självförsörjande och att riskera svält. Min farfar brukade säga om sin uppväxt att, -"vi slapp iallafall att svälta". Några sådana människor finns inte längre. På workshopen träffade jag istället träffade jag istället medelålders människor som hade en romantisk bild av ett framtida hållbart samhälle (ja även en ung kvinna). Det är bra att människor har hoppet men så naivt, så naivt. När jag började förmedla min bild av framtiden ursäktade de sig efter ett tag och gick till baren och beställde öl. Kognitiv dissonans!

Man pratar om Peak-Oil, Peak-Phosfor etc. Peak-Everything. Det innebär också Peak-People. Vi är som skadedjur, vi finns överallt, vi förpestar och förstör vår omgivning precis som skadedjur (även här i Luleå). Peak-People kommer inte att innebära att vi blir färre människor på jorden på något ordnat sätt utan troligen kommer vi att få se en översvängning neråt, precis som lämlar eller ett olinjärt reglersystem kommer arten människa minska så drastiskt att vi endast kommer vara en bråkdel av vad vi är idag. Troligen kommer jag att få se en hel del av detta redan under min livstid även om det kommer att ta något längre tid för populationen att minska till en ny hållbar nivå. Just nu är vi som lämlar som blint rusar mot vår avgrund och vi varken ser eller förstår att den finns där.

Jag är glad att jag lever i ett kallt klimat. Även vi kommer att få det tufft, mycket tufft, men vi är åtminstone ganska få här i avfolkningsbygderna. Här finns jordbruksmark som tagits ur bruk men återigen kan fås att producera. Jag hoppas på ett litet tidsfönster på några år där man kan inhämta de kunskaper som behövs för att överleva på lång sikt.

Daniel! Det här kanske inte var ett svar på din fråga om uppslag men väl en bild av min syn på framtiden. Jag har som ambition att sluta läsa om elände och istället fokusera på det jag kan ha nytta av i framtiden. Jag tror att det är viktigt att ha en bild av framtiden, så positiv som möjligt men inte naiv. Den svåraste tiden kommer att vara under KRISEN när en omställning kommer att göras och vi kommer att ha social oro och ett sönderfallande samhälle. Hur ska vi navigera genom den tiden? Hur ska vi förhålla oss till den idag? Det finns en anledning till att du inte kom ur garderoben tidigare, vad tänkte du om det och vad var anledningen till att du valde att vara anonym? Du fortsätter att blogga om livet efter oljan och fortsätter med din akademiska karriär. Hur lång tid tror du att du kan fortsätta med det? Ett, två, fem, tio år? Vad ska du göra sen?

Tack för en intressant blogg
//Dan

Anonym sa...

Önskemål,
punkterna 13 (politisk inaktivitet .... inkapabla media), 19 (är en tiger värd mer än tusen människor), 22 (viken värld förbereder vi, populärkulturen, oss själva och våra barn för) har samma djup-psykolpgiska nämnare och borde kunna ge svar också på flera av dom andra punkterna. Lycka till, grindvakterna här är inte att leka med.

Lissabonmasken.

Andreas sa...

Hej Daniel och tack för en ovanligt välformulerad och genomtänkt blogg. Är väldigt givande att läsa!

Jag tycker det vore otroligt intressant att läsa om bilen och oljan samt de två punkterna efteråt (bl.a. infrastruktur). Det är fascinerade inte bara ur synvinkeln att hela vårt samhälle är uppbyggt efter bilen, utan också vår relation till bilen och känslan av frihet som så många (jag inkluderad) känner av att köra. För även om det går att bygga om ett samhälle så att bilen (åtminstone) blir ett komplement, kommer allmänheten acceptera förlusten av frihet?

Väl mött.
Andreas

Anonym sa...

Bokrecensioner.

/Pu

Johannes Tirén sa...

Hej! Skulle gärna läsa om matförsörjning efter oljan. Funderar själv på hur sociala strukturer påverkas av långvarig negativ tillväxt, speciellt då hur det kommer se ut att vara kyrka efter oljan (är själv präst) - hur diakoni, församling och internationella kontakter kommer att se ut.

Anonym sa...

posterna 11, 12 och 23 är jag intresserad av. Lätt att komma ihåg: 11 + 12 = 23
Bra idé att fråga läsarna - "write on demand" liksom...

Maxi sa...

Tack för mycket bra blogg!
Om jag fick önska så blir det:
5, 11, 12, 21, 23, 24 utan inbördes ordning.

Det skulle vara intressant att höra om hur du skulle resonera vid en eventuell rangordning. exempelvis blir vissa av ämnena kanske mer eller mindre överflödiga om de mest dystra framtidsutsikterna slår in snabbare än förutsett.

Anders sa...

Hej Daniel!

Först vill jag tacka för de väl genomarbetade och tankeväckande texter du skriver.

Eftersom jag själv befinner mig mer eller mindre i "depressionsfasen" så skulle jag gärna läsa nr. 21. Och relaterat till detta behöver jag mer kött på benen för att kunna diskutera PO med vänner, familj och bekanta. Och det skulle underlättas om jag kunde bemöta tvivlarnas argument. Alltså skulle jag gärna läsa nr. 15.
Efter dessa två skulle följande intressera mig (utan rangordning): 2, 3, 4, 5, 11, 12, 16, 17, 20. Men jag skulle uppskatta att läsa texter om de övriga punkterna också!

Anonym sa...

Hej Daniel!
Tack för mycket intressant läsning på din blogg. Du vill ha input från dina läsare. Här är från mig:

Jätte-jätte-intressant: 4, 5, 13, 21, 25

Jätte-intressant: 3, 10, 11, 12, 23, 24

Jag håller med det som Dan skrev i sitt inlägg:
"Jag har som ambition att sluta läsa om elände och istället fokusera på det jag kan ha nytta av i framtiden. Jag tror att det är viktigt att ha en bild av framtiden, så positiv som möjligt men inte naiv."

Mvh/Mats B Andersson

flute sa...

Hej Daniel!
Minst intressant för mig är bokrecensioner. Jag föredrar dina egna resonemang och faktasökande.

Anonym sa...

Hej! Först vill jag tacka för en väldigt intressant och tankeväckande blogg. Mycket hedrande att du lägger ner så mycket tid o kraft på att informera om detta (kusliga) ämne.

De uppslag jag fastnade för var: 2, 3, 7, och 23.

Från en enkel massabruksarb.

Anonym sa...

Hej!
Satsa i första hand på nr. 13, vi måste få politiker och alla andra att vakna.

Anonym sa...

Bäst att passa på att önska när man får chansen!

Nr 1, 4, 5 och 8. De djuplodande "omvärldsbevakande" texterna är mycket läsvärda - du hittar källor som jag inte springer på och skriver bra om dem! Exakt vad texterna handlar om är faktiskt mindre viktigt, men de fyra ovan var de som först stack ut.

Nr 13, 18, 20, 21, 22 och 23. De här har alla kopplingar till det jag själv kommer att skriva om och därför är det naturligtvis intressant att läsa dina idéer om dem.

Nr 24, och särskilt vinklingen hur Anders Borg och det effektiva Skatteverket skulle se på den här sortens försök...

Slutligen nr 25, bokrecensioner. Det finns så mycket böcker att läsa och så lite tid, vilka ska man välja?

Tack för en bra blogg!

Anonym sa...

11,12,21

Daniel sa...

Hej.

Tack för återkopplingen. Utan att svara på specifika synpunkter eller Dans långa inlägg tänkte jag bara sammanställa era preferenser så här långt. (Det är för övrigt spännande att höra vad ni är intresserade av!)

Jag har delat in ämnena i efterlängtade (många röster) och önskade (några röster). Jag listar inte de ämnen som få eller inte röstat på.

Efterlängtade
3 - Bilkulturen
4 - Urbanism/förorter
5 - Infrastruktur/komplexitet
11 - Mat och olja
12 - Överbefolkning
13 - Politiskt och medialt tomrum
21 - Mörka känslor
23 - Civlisationskollaps
24 - Lokalekonomisk återväxt

Önskade
2 - Båt/flyg/handel
20 - Nya tankemodeller/metaforer
22 - Populärkultur
25 - Bokrecensioner

Anonym sa...

9. Även i ett större perspektiv än individuella länder. En första uppdelning (som redan börjat) kan ses mellan de länder som har råd att köpa resurser och de som inte har det. När sedan exportmarknaden för i synnerhet olja torkar ut än mer borde uppdelningen snarare handla om de länder som har olja och de som inte har det. Kommer de nuvarande rika länderna som inte producerar sin egen energi att stilla acceptera sin övergång till skaran av länder-som-är-utan?

Sen sätter jag även upp 15 och 22 på min önskelista.

/D

Anonym sa...

Jag skulle gärna läsa mer om 1, 2 och 3. Tack för en läsvärd blogg!

Anonym sa...

16, 17, 18 saknas i din lista tycker jag.

/Alexander

Anonym sa...

24:an skulle jag vilja veta mer om speciellt eftersom jag utvecklar affärssystem. Hur skulle detta kunna fungera i praktiken, vilka stödsystem behövs etc. Tack på förhand!

Tommy Eriksson sa...

Hej Daniel.

13-14,20-22 samt 24 vore kul att läsa om.

Gällande 21 så rekommenderar jag starkt bloggen peakoil blues. http://www.peakoilblues.org/blog/

Första inlägget handlar om bloggägarens egna tankar om peakoil. Kolla på sidan som heter best of POB för andra intressanta inlägg. Jag har nyligen börjat läsa 2011 års inlägg men inte många av de äldre.

Daniel sa...

Jag håller reda på (och uppdaterar) allt, men så här långt står några ämnen ut:

5 - Infrastruktur/komplexitet
11 - Mat och olja
12 - Överbefolkning
21 - Mörka känslor
24 - Lokalekonomisk återväxt

Några andra ämnen står också ut för att så få är intresserade av läsa mer om dem:
6 - IT
10 - Extrema klimateffekter
14 - Carter hade rätt
19 - Ekofascism

Intressant!

Anonym sa...

Hej!

Jag är mest intresserad i att läsa om hur vi skall anpassa oss här i Sverige efter Peak Oil och Peak Credit. Som många andra undrar jag mycket över hur framtiden kommer att bli. Vilka val är det smart att göra?
Och hur skall man informera andra utan att dom skall titta på oss som om vi är galna? ;-)


Här är ett par linkar om Egypt som du kanske kan vara interesserad av:
http://www.investorsinsight.com/downloads/otb/mwo021711.pdf

http://www.stratfor.com/weekly/20110213-egypt-distance-between-enthusiasm-and-reality

//Kjell

Anonym sa...

Många intressanta förslag! Den här med Ymnighetsekonomerna är en favorit, se

http://istappar.wordpress.com/2011/04/05/marian-radetzki/

men även det om Ray Kurzweil tycker jag är intressant.

16. Ymninghetsekonomerna och deras syn på världen ("no worries, mate", världen = Särimner).

Jonas sa...

Först vill jag bara säga att du gör ett väldigt bra jobb med denna blogg!
Här är mina tankar om dina ämnesförslag:


Intressantaste ämnena (i fallande ordning):
20.
11.
5.
24.
21.
25.

Nr. 15, 16 och 17 är inte direkt konstruktiva men kan fylla en viktig funktion som
argumentationsunderlag när man försöker få polletten att trilla ned hos vänner o bekanta.


Vidare tycker jag ett mycket intressant område är "Smarta, (relativt)enkla, tekniklösningar".
T.ex. velomobiler, passivhus, småskalig biogasproduktion m.m.
(Många bra exempel på lowtechmagazine.com). Lite av motpolen till nr 18 på din lista.